Hermle 22801740352 Chigwell Mechanical Table Clock
Hermle 22801740352 Chigwell Mechanical Table Clock
Hermle 22801740352 Chigwell Mechanical Table Clock

Hermle 22801740352 Chigwell Mechanical Table Clock

$3,375
Condition mới 100%
Phụ kiện giấy chứng nhận
Kích thước mặt, Size 12 x 10 x 9 inch
Xuất xứ Hermle - Đức
Ref 22801740352
Chất liệu Thủy tinh

Product reviews